De Panda Goby is sinds 2009 op de markt en is nog altijd een ware rariteit in de winkel. Wanneer je deze mooie, door het Panda motief gekenmerkte, vis tegenkomt mag je als zeer gelukkig beschouwen. Hoe moet je echter dat je voor deze mooie vis zorgen?

Panda goby

naam Yaoshania Pachychilus, Protomyzon Pachychilus
NL-Naam Panda Goby
Oorsprong Zuid China (Azië)
lengte 6,0 cm
waterlaag Bodem
volume 60 liter
gedraag Vredig, territoriaal naar elkaar
dieet Micro-organisme en algen
verzorging Gemiddeld/moeilijk
pH 6,5 – 7,5
temperatuur 20 – 24 graden C
licht Midden tot laag
groep School (minimaal 4)
plant-veiligheid Ja

Voeding

Panda Gobies vallen onder de “hillstream loaches” deze staan erom bekend dat ze zich goed kunnen vast zuigen aan oppervlaktes. Dit heeft ook een reden: ze zijn specialisten op het gebied van micro-organisme van stenen afzuigen. In de natuur grazen ze op alg en andere organismen die leven op gladde afgeronde stenen.

Panda Goby

In het aquarium zullen ze hoge kwaliteit droogvoer ook aannemen. Het is belangrijk dat het voer een balans heeft tussen zowel vlees- als plantaardige producten. Wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt kunnen interne problemen ontstaan zoals bijvoorbeeld verstoppingen. Deze kunnen op den duur fataal zijn.

Panda GobyGroenten, Spirulina en vergelijkbare ingredienten zijn aan te raden, zeker wanneer alg in het aquarium niet in grote hoeveelheden voorradig zijn. Tevens kan deze vis alleen groene alg soorten en Diatomen eten. Baardalg is voor dit beestje moeilijk te behappen.

Gedrag

Deze vis is niet agressief te noemen en kan redelijk makkelijk gehouden worden met kleinere vissen. In de natuur leven ze meestal in groepen van rond de 5 tot 7 stuks. Het is daarom aan te raden minstens 4 van deze vissen aan te schaffen. Wanneer de vis in een groep leeft zal hij ook het meeste van zijn gedrag vertonen wat natuurlijk een leuk spektakel is om te zien.

Panda GobyDe Panda Goby is wel territoriaal als het aankomt op zijn etensplek. Natuurlijk verschilt het temperament per vis, maar over het algemeen zal hij zeker laten weten dat een bepaald voedergebied van hem is. Dit gedrag wordt vertoont naar zowel andere Panda Gobies, alswel andere Goby soorten zoals bijvoorbeeld Stiphodon sp. en Rhinogobius sp..