Aquascapen.nl

Pseudomugil Furcatus

Pseudomugil Furcatus is een geel visje dat zeker opvalt wanneer hij goed verzorgt is. Zijn kleurrijke lichaam gepaard met de interessante vorm van zijn vinnen maken het een bijzonder leuk visje voor een natuur- of gezelschapsaquarium.

Foto: Zendenaquatics
Pseudomugil Furcatus
Pseudomugil Furcatus, Vorkstaart Regenboogvis
Oceanië
4,0 – 6,0 cm
Midden – Boven
50 liter
Vredig/Erg Actief
Alleseter
Makkelijk
7,0 – 8,0
24 – 28 graden C.
Gemiddeld
2 – 3 jaar
Groep (Minimaal 6 vissen)
Ja

Voeding

Pseudomugil Furcatus is een zeer makkelijke eter. Het enige vereiste is dat het in hun mond past. Deze mooie gele vissen kunnen prima leven op een dieet van hoogwaardig droogvoer.

Foto: Langenbach Photography

Aanvullen met bevroren- en/of levend voer zal de vissen ten goede komen. Met name artemia, cyclops en watervlooien zijn favoriet.

Foto: Garnelaxia

Gedrag

Deze kleine regenboogvisjes zijn uitermate actief en ook ideale dither vissen. De nieuwsgierige aard van dit leuke gele visje zorgt ervoor dat deze vaak op de voorgrond te vinden is. Wel is het belangrijk dat deze vis in een groep gehouden wordt, dit om ervoor te zorgen dat de vissen zich veilig voelen in het aquarium en hun mooie fel gele kleur behouden.

De groeps opbouw kan het beste bestaan uit meer vrouwen dan mannen. Bijvoorbeeld bij zes vissen; twee mannen en vier vrouwen. Een verhouding van 2 vrouwen per man is een goed uitgangspunt om vast te houden. Dit zorgt ervoor dat: man tot man agressie minimaal blijft, maar je nog steeds kunt genieten van de intense kleuren die de mannen opzetten om de vrouwtjes te lokken. Ook kan er af en toe een gevecht op dominantie ontstaan. Meestal loopt dit met een sisser af. Andere vissoorten vallen deze regenboogzalmen zelden tot nooit lastig.

Foto: Enipix

Om deze reden kun je Pseudomugil Furcatus makkelijk houden bij veel soorten gezelschapsvissen. Let er voornamelijk op dat je er geen grote vissen aan toevoegt die hen kunnen opeten. Ze blijven immers heel nieuwsgierig.

Mobiele versie afsluiten