Aquascapen.nl

Dr Bassleer gaat de strijd aan met witte stip.

Dr. Bassleer Biofish-food Matrine; het nieuwste product in de biofish-food lijn bevat de waardevolle alkaloïden Matrine en Oxymatrine van de plant Sophora flavescens (Chinees “Ku Shen”). Deze bevorderen de gezondheid van onze vissen. De bescherming door de slijmhuid wordt gestimuleerd.

Een vernieuwend product wat zowel preventief als direct gebruikt kan worden om zoetwaterstip (Ichthyophthirius multifiliis) tegen te gaan. Door dit product bij de eerste symptomen te geven zal het beste resultaat opleveren. Wanneer u het preventief wil gaan gebruiken zult u na 10 tot 20 dagen een preventieve werking hebben gestart. Natuurlijk moet u het hierna wel blijven volhouden. Het idee is namelijk dat de vissen voldoende Matrine binnen krijgen. Deze actieve stof zal er voor zorgen dat de slijmhuid sterker wordt. Dit is één van de natuurlijke beschermingen van de vis. Dit zorgt ervoor dat de vicieuze cirkel gebroken kan worden.

De Bassleer Anti-Stip-Methode werkt zo

Medicatie toevoegen. Faunamor of Protomor (deze laatste wordt goed verdragen door de invertebrata, lagere dieren) doodt de jonge, baby Witte Stip Parasieten. Tegen de nieuwe Neoichthyophthirius schlotfeldti ook extra 1 à 5 % Zout (afhankelijk van de soort vis) toevoegen.

Stap 2

Voeren met DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE gedurende 7 dagen tijdens de behandeling met medicijnen. De normale Zoetwater Stip, Ichthyophthirius multifiliis, en de Zeewater Stip, Cryptocaryon irritans, zijn meestal na 7 dagen verdwenen.

Stap 3

Bij een infectie door de nieuwe Witte Stip, Neoichthyophthirius schlotfeldti, doet men er best aan gedurende 10 à 30 dagen met DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE nog verder te voeren. Volwassen parasieten en nieuwe rondzwermende juveniele Witte Stippen zullen zich daardoor niet graag hechten aan de vissen.

Stap 4

Temperatuurverhogingen van ongeveer 2 à 3 °C tot 26 à 28 °C (bij Discus 30 à 33 °C), wanneer de vissen en lagere dieren het kunnen verdragen; daarbij ook zorgen voor een goede zuurstofvoorziening.

Stap 5

Filterstroming tot het maximale verhogen. Installeer UV-sterilisatie en probeer fijne microfiltering (< 300 μ) om de rondzwermende Witte Stippen te verwijderen of te doden. Daarbij ook regelmatig het filter reinigen. Probeer de toevoer naar het filter op 5 cm hoogte van het bodemoppervlak te installeren.

Stap 6

2 x daags (’s morgens en ‘s avonds) de bodem afhevelen (= parasieten verwijderen).

Stap 7

Gedurende 24 uur het licht aan laten: hierdoor wordt de ontwikkelingsfase van de Stip verstoord. Let op: Langdurige belichting wordt niet door alle lagere dieren goed verdragen.

Natuurlijk gaat dit om de ideale situatie. Andere medicatie zoals ESHA Exit zullen eveneens effectief zijn. Net als de meeste Biofish-food’s zijn deze in de granulaat grote M of L verkrijgbaar.

Mobiele versie afsluiten