Aquascapen.nl

Aquarium bacteriën en hun rol bij filtratie.

bactoheader

Er zijn een hoop elementen en stoffen die zich in ons aquarium bevinden. Wanneer je wel eens in problemen bent geweest met je aquarium, zul je in de aquariumwinkel veelal de termen “No2, NH3 of NH4 en No3” voorbij horen komen. Deze scheikundige benamingen staan voor Nitriet (No2), Ammonia of Ammoniak (NH3), Ammonium (NH4) en Nitraat (No3). In dit stuk zullen we uitleggen waar deze stoffen vandaan komen en wat voor rol ze spelen in ons aquarium.

Ammonia (NH3), is een zeer giftig eindproduct van het ontbinden van organisch materiaal. Hierbij kun je denken aan rottend voedsel, poep en dode vissen.

Nitriet (No2) komt in het aquarium voor na een proces door bacteriën. Nitrosomans bacteriën zetten bij een proces genaamt “oxidatie” Ammonia (NH3) om tot Nitriet (No2). Nitriet is minder giftig dan Ammonia, maar nog steeds niet wenselijk in het aquarium. Het is nog altijd giftig voor onze aquarium bewoners. Wanneer je over een stabiel aquarium bezit zul je Nitriet zo goed als niet meten.

Dit komt omdat je genoeg dan genoeg bacteriën (in dit geval nitrobacter) in je filter hebt die door oxidatie Nitriet (NO2) omzetten in Nitraat (NO3). Nitraat is een heel stuk minder giftig dan zijn voorgangers en deze stof kom je in bijna ieder aquarium tegen.

Nitraat kan gebruikt worden door planten en algen als een voedingsbron van stikstof (N) wanneer er geen andere stikstof bron aanwezig is.

Nitrosomonus

De makkelijkste manier om van overtollig Nitraat af te komen is nog altijd de waterwissel. Hierbij weet je zeker dat de giftige stoffen het aquarium verlaten.

nitrobacter

Bacteriën zijn één van de belangrijkste wapens tegen het vergiftigen van je aquariumbewoners. Dit is ook de reden waarom bij een nieuw aquarium altijd het advies wordt gegeven om bacteriën toe te voegen en het circa 10 dagen te laten in draaien. Hierdoor krijgen de bacteriën de kans een kolonie te maken en zich klaar te maken voor het heerlijke Ammonia en Nitriet maal wat je ze gaat voorschotelen.

Wanneer je nitriet in je aquarium kunt meten heb je dus een te kort aan bacteriën.

Problemen & advies

Wanneer je ontdekt dat je teveel Nitriet (NO2) tegen komt, heeft je aquarium te weinig bacteriën om de omzet goed te realiseren. Het is dan ook aan te raden om bacteriën aan het aquarium toe te voegen en deze de kans te geven te groeien. Doe voordat je de bacteriën toevoegt eerst een waterwissel om ervoor te zorgen dat je alvast een hoop van het giftige Nitriet kwijt bent.

Wanneer je je filter schoonmaakt en je de sponsen en biomedia met water afspoelt verdwijnen er een hoop bacteriën door het putje. Het is daarom aan te raden om na iedere schoonmaakbeurt van je filter even wat bacteriën toe te voegen.

Mobiele versie afsluiten