In het begin van het Natuur Aquarium bestond de bodem voornamelijk uit: zee zand en Power Sand. Zee zand bevat geen voedingsstoffen voor planten, hierdoor kreeg Power Sand de taak om voor de voedingstoffen te zorgen in de bodem. Om ervoor te zorgen dat de bodem in staat is voor een langere periode voedingsstoffen af te geven aan de aquariumplanten moest er goed nagedacht worden over het materiaal. Power Sand is gemaakt van twee soorten organische voedingsstoffen; één wordt afgebroken door micro organismen en zorgt bijna direct voor de aquariumplanten, de andere geeft op de lange termijn voedingsstoffen af die langzaam wegsmelten.

Later werd Aqua Soil ontwikkeld. Sinds die tijd is het met groot succes gebruikt als opvolger van zee zand als bodem bedekker. Aqua Soil is een revolutionair bodemmateriaal, gemaakt van natuurlijke aarde. In de Aqua Soil serie zit Aqua Soil Amazonia, dit is gemaakt van zwarte aarde die de groei van aquariumplanten revolutioneerde.

De zwarte aarde van Amazonia is rijk aan plantaardige organische stoffen en stikstof, deze dragen bij aan een versnelde plantengroei in vergelijking met zee zand. Aqua Soil heeft ook de eigenschap om de pH van het water te verlagen naar een mild zuur gehalte, dit is ideaal voor plantengroei. Met dit soil zijn hobbyisten in staat om planten zoals Cryptocoryne, Lilaeopsis en Syngonanthus makkelijk te laten groeien in een aquarium. Dit was voorheen erg moeilijk.

De combinatie van Power Sand en Amazonia is de nieuwe klassieker geworden, als het gaat om de voedingsbodem in een Natuur Aquarium.Amazonia Light

Eigenschappen van Amazonia Light

Al heeft Aqua Soil Amazonia een reputatie als een goed bodemmateriaal voor plantengroei, hebben beginnende aquarianen vaak moeite met hun aquarium op orde te houden, veelal in de opstartfase. Wanneer Amazonia wordt gebruikt in een aquarium waar aquariumplanten nog niet zo groot zijn, beginnen de rijke grondstoffen en stikstof van Amazonia in het water te lekken. Dit heeft als gevolg, dat het water vaak troebel wordt of verkleurd en dat alg de kans krijgt om te groeien. Deze problemen lossen zichtzelf uiteindelijke op wanneer de planten groot worden en het substraat bedekken, maar tot die tijd zijn periodieke waterwissels nodig om het aquarium in goede gezondheid te houden.
Amazonia LightAmazonia Light bevat minder organische stoffen en stikstof, hierdoor wordt de kans op problemen gedurende de opstartperiode van het aquarium vermindert. Een andere opvallende eigenschap van Amazonia Light is de natuurlijke lichtbruine kleur. De standaard versie van Amazonia is bijna zwart van kleur door het gebruik van zwarte aarde als basis materiaal. De zwarte kleur, is het bewijs dat de bodem rijk aan humuszuur en andere organische stoffen is. Echter limiteert het constante gebruik van dezelfde kleur bodem de variaties en het aquascapen.

Om dit probleem aan te pakken werden het rode Aqua Soil Africana en het gele Aqua Soil Malaya aangeboden. Deze verrijken de hoeveelheid kleuren, maar deze soils hebben het probleem dat ze veel minder voedingsstoffen bevatten. Dit leidt tot langzamere plantengroei in vergelijking met Amazonia. In tegenstelling tot deze soils bevat Amazonia Light een behoorlijke hoeveelheid zwarte aarde. Hiermee zorgt Amazonia voor voldoende voedingsstoffen om aan de wensen van de planten te voldoen, terwijl het toch de gewenste natuurlijke lichtbruine kleur kan behouden.

Vergelijking Plantengroei tussen Amazonia en Amazonia Light

Wat zijn dan de verschillen in eigenschappen tussen Amazonia en Amazonia Light? Wanneer je kijkt naar het impact op de waterkwaliteit en je dan focussed op het verlagen van de pH en het verlagen van de KH, dan zijn de soils bijna gelijk. Dit resultaat laat zien dat Amazonia Light ook de gewenste watercondities kan creëren die gewone aquarium planten wensen. Vervolgens werd een vergelijking van de COD (de meting van de organische stoffen in het water) en ammonium (NH4) (de meting van de stikstof waarde) gedaan. Hier kwam uit naar voren dat deze waardes behoorlijk lager waren in het geval van Amazonia Light. Ook de waarde van het fosfaat (PO4) was lager bij het gebruik van Amazonia Light.
Amazonia LightUit deze resultaten kan worden aangenomen dat er een kleinere kans is op troebel water en algen groei wanneer Amazonia Light wordt gebruikt. Deze aanname werd verder onderbouwd door een vergelijkings experiment met beide soils op plantengroei. In het geval van Aqua Soil Amazonia groeide de stengelplanten hoger met behulp van de ammonium en het fosfaat dat zich in Amazonia bevindt. Op hetzelfde moment was ook duidelijk te zien dat diatomeeën (bruine alg) en groene alg in hoog tempo begonnen te groeien. Deze groei zorgde ervoor dat de groeisnelheid van de voorgrond planten tijdelijk werd vertraagt. (zie de foto’s “4 dagen later” en “8 dagen later”).

Bij het aquarium waar Amazonia Light gebruikt was, lieten zowel de stengelplanten als de voorgrond planten gezonde groei zien, zonder de tussenkomst van alg. De plantdichtheid en de kleur van de bladeren waren ook goed. (zie de foto’s “12 dagen later” en “18 dagen later”). Dit verschil kan te wijten zijn aan het feit dat de stikstof bron van Amazonia Light nitraat is (NO3). Zoals we allemaal weten, bewijst de geschiedenis van het Natuur Aquarium dat aquarium planten gezond groeien op een Amazonia voedingsbodem met goede zorg en onderhoud. Echter, de opstart periode van het aquarium zal in de meeste gevallen makkelijker worden met het gebruik van Amazonia Light.

De lancering van Amazonia Light markeert het begin van een nieuw tijdperk,  waarin aquascapers kunnen kiezen tussen Amazonia of Amazonia light. Afhankelijk van hun onderhouds vaardigheden en kleur voorkeur.